Elektriker

  “Kan vi ikke svare selv, går Telefonen til TeleHuset. Det letter hverdagen, at vi er sikre på, at vore kunder kan få fat i os, selvom vi står på en stige et sted og ikke kan tale i telefon.” – Christian Elektriker

Advokat

  “Alle vore telefoner svares af TeleHuset, der selekterer og viderestiller som aftalt. Sådan får vi præcis de kald vi hver især skal have. Hvis vi er optaget, sender de besked. Det giver os utrolig frihed i hverdagen.” -Klaus Advokat

Postordre virksomhed

  “Vi er et større postordrefirma med tocifret millionsomsætning. Alle vore opkald går til vor kundeservice, der er udliciteret til TeleHuset, som vi har arbejdet sammen med i flere år. Vor oplevelse er, at vi har fået en væsentlig bedre service overfor vore kunder i forhold til vor tidligere leverandør” -Berit postordrevirksomhed

IT Virksomhed

  “Vort samarbejde har varet i mange år. I hverdagen behøver vi ikke tænke på, om vi alle er på kontoret, om vi er optaget af andre opgaver, eller om kunderne kan komme i kontakt med os. Det klarer vore telesekretærer…De selekterer opkald, som vi har ønsket – hvis det haster, skal de nok få…